Świadectwa Energetyczne

Projekty Domów

Projekty Architektoniczno - Budowlane

Świadectwa Energetyczne

Audyty Energetyczne

Projekty Architektoniczne

Projekty Konstrukcyjne

Projekty Domów

Nadzór Budowlany

Inwentaryzacje

Oceny Stanu Technicznego

Biuro Architektoniczne

Kosztorysy

Budowa budynku gospodarczego z wiatą i dwoma zbiornikami na olej napędowy, rozbudowa istniejącego budynku z suszarni wraz z budową wiaty i infrastruktury technicznej - Inwestor: AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o.

Inwestor: AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o.

Lokalizacja: Piecki

Powierzchnia wiaty: 399m2

Powierzchnia stacji: 54,8m2

Kubatura: 51,4m3

Projekt zrealizowany

KONSTRUKTORZY.pl Dariusz Grzybowski | ul. Mickiewicza 26/17 | 11-500 Giżycko | tel. +48 /087/ 428 12 77 | biuro@konstruktorzy.pl wykonanie: www.c-studio.eu