Świadectwa Energetyczne

Projekty Domów

Projekty Architektoniczno - Budowlane

Świadectwa Energetyczne

Audyty Energetyczne

Projekty Architektoniczne

Projekty Konstrukcyjne

Projekty Domów

Nadzór Budowlany

Inwentaryzacje

Oceny Stanu Technicznego

Biuro Architektoniczne

Kosztorysy

Przebudowa budynku usługowo-magazynowego - Inwestor: ADAMS Usługi malarsko-dekoracyjne

Przebudowa kotłowni opalanej zrębkami drewnianymi i słomą - Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Przebudowa z rozbudową budynku magazynu ryb ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię ryb z zapleczem socjalnym - Inwestor: Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o.

Przebudowa budynku garażowego - Inwestor: GDDKiA oddział Olsztyn

Przebudowa budynku piekarni - Inwestor: GS "Samopomoc Chłopska"

Budowa budynku gospodarczego z wiatą i dwoma zbiornikami na olej napędowy, rozbudowa istniejącego budynku z suszarni wraz z budową wiaty i infrastruktury technicznej - Inwestor: AGRO-SOKOŁÓW Sp. z o.o.

Budynek produkcyjny laminatów z tworzyw sztucznych - Inwestor: Kunststoff Bau Sp. z o.o.

Fundameny pod zbiornik z komorą zasuw - Inwestor: OSM Giżycko

Przebudowa kotłowni - Inwestor: OSM Giżycko

Przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni na warsztaty podręczne - Inwestor: OSM Giżycko

Rozbudowa Tartaku o nową linie produkcyjną z magazynami na trociny i zrąbki

Przebudowa i rozbudowa budynku piekarni w Sulimach


1 - 12 z 12

KONSTRUKTORZY.pl Dariusz Grzybowski | ul. Mickiewicza 26/17 | 11-500 Giżycko | tel. +48 /087/ 428 12 77 | biuro@konstruktorzy.pl wykonanie: www.c-studio.eu