Świadectwa Energetyczne

Projekty Domów

Projekty Architektoniczno - Budowlane

Świadectwa Energetyczne

Audyty Energetyczne

Projekty Architektoniczne

Projekty Konstrukcyjne

Projekty Domów

Nadzór Budowlany

Inwentaryzacje

Oceny Stanu Technicznego

Biuro Architektoniczne

Kosztorysy

Rozbudowa i przebudowa budynku rekreacyjno-gospodarczego i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne - Inwestor prywatny

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Świdrach
Rozbudowa budynku wielorodzinnego w Giżycku

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem w Rydzewie
Budynek mieszkalny jednorodzinny w Rydzewie
Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania obory na budynek mieszkalny - Miechy


1 - 6 z 6

KONSTRUKTORZY.pl Dariusz Grzybowski | ul. Mickiewicza 26/17 | 11-500 Giżycko | tel. +48 /087/ 428 12 77 | biuro@konstruktorzy.pl wykonanie: www.c-studio.eu