Świadectwa Energetyczne

Projekty Domów

Projekty Architektoniczno - Budowlane

Świadectwa Energetyczne

Audyty Energetyczne

Projekty Architektoniczne

Projekty Konstrukcyjne

Projekty Domów

Nadzór Budowlany

Inwentaryzacje

Oceny Stanu Technicznego

Biuro Architektoniczne

Kosztorysy

Przebudowa z rozbudową budynku magazynu ryb ze zmianą sposobu użytkowania na przetwórnię ryb z zapleczem socjalnym - Inwestor: Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o.

Inwestor: Gospodarstwo Rybackie w Giżycku Sp. z o.o.

Lokalizacja: Piękna Góra

Powierzchnia użytkowa: 312,3m2

Kubatura: 1214,5m3

Projekt w trakcie realizacji

KONSTRUKTORZY.pl Dariusz Grzybowski | ul. Mickiewicza 26/17 | 11-500 Giżycko | tel. +48 /087/ 428 12 77 | biuro@konstruktorzy.pl wykonanie: www.c-studio.eu